An immense pleasure for me that I co-authored* Turkey’s first comprehensive sustainability guide (in Turkish) and it is published via Sustainable Development Association Turkey (SKD Türkiye). The guide offers introduction to 100 terms related with sustainability concept:

* Thanks to dear colleagues who put great effort in the publication: Ethemcan Turhan, Mustafa Özgür Berke and Cem İskender Aydın.

In case you need to cite, please kindly refer as:

Gündoğan, A.C., Berke, M.Ö., Aydın, C., Turhan, E., (2016) 100 Maddede Sürdürülebilirlik (Sustainability in 100 Articles), SKD – Sürdürülebilir Kalkınma Dernegi, Istanbul.

(Remaining text in Turkish)

Yazarlığını ben, Cem İskender Aydın, Mustafa Özgür Berke ve Ethemcan Turhan’ın, editörlüğünü Barış Doğru’nun yaptığı; SKD Türkiye ve EKO IQ işbirliğinde hazırlanan “100 Maddede Sürdürülebilirlik Rehberi” herkesin erişimine açık şekilde şuradan edinilebilir.

Kar amacı güdülmeden gerçekleştirilen bu çalışma için bu vesile ile yazar ve editör arkadaşlarıma, SKD Türkiye ve EKO IQ’ya tekrar teşekkürlerimi sunarım.

100 Madde arasında akla hemen gelen başlıklar olduğu kadar gelmeyen başlıklar da yer alıyor. Her başlık altında özet, sade bilgiler ve bazı referanslar vermeye gayret ettik. Her başlıkta diğer başlıklara referanslar ve sayfa içi bağlantılar verildi. Bu şekilde başlıklar arası geçiş kolaylaştırıldı.

Konuya ilgi duyan hemen her kesim için ilham verici olacağını düşünüyoruz. Umuyoruz ki bu rehber mümkün olduğu kadar yaygınlaşır ve insanları iyi bildiğimizi düşündüğümüz kavramlar hakkında daha fazla kaynağa başvurmaya, sorgulamaya, yeniden düşünmeye, yeni yaklaşımlar geliştirmeye teşvik eder.