Just released: “Final Recommendations of the Task Force on Climate Related Financial Disclosures“. I made an unofficial summary here (pdf): https://www.slideshare.net/cemgundogan/unofficial-summary-of-tcdf-recommendations-2017

Turkish version:

İklim Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü (Task Force on Climate Related Financial Disclosures) iş ve finans dünyasından geniş bir paydaş grubu ile geçtiğimiz 18 ay sürecinde gerçekleştirdiği istişarelerle iklim riskleri ve fırsatlarıyla bağlantılı finansal beyanlara ilişkin bazı öneriler geliştirdi. Nihai öneriler bugün rapor olarak yayımlandı. Gayrı-resmi bir özetini yaptım: https://www.slideshare.net/cemgundogan/iklim-baglantl-finansal-beyanlar-gorev-gucu-nihai-oneriler

Buradan da paylaşmak gerekirse:

Finansal Piyasalar & Şeffaflık 

Finansal sonuçların hangi risk yönetişimi ve yönetimi bağlamında elde edildiğini anlamak gittikçe önemli bir hale geldi.

İklim Değişikliğinin Olası Finansal Sonuçları 

İklim bağlantılı riskler ve daha düşük karbonlu ekonomiye beklenen geçiş neredeyse tüm ekonomik sektör ve endüstrileri etkileyecek. Hem yatırımcılar hem yatırım alan şirketlerin uzun vadeli stratejilerini ve sermayenin en etkin kullanım seçeneklerini gözden geçirmeleri gerekli.

İklim Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü 

Yatırımcılar, finansörler, ve sigorta şirketlerinin iklim bağlantılı risk ve fırsatları doğru şekilde değerlendirip fiyatlandırabilmek için ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri tanımlamak adına Finansal İstikrar Kurulu (FSB) tarafından İklim Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü kurulmuştur.

Görev gücü, iklim bağlantılı finansal beyanlara ilişkin her sektörün yararlanabileceği dört öneri geliştirdi:

YÖNETİŞİM 

“Organizasyonun iklim bağlantılı risk ve fırsatlara ilişkin yönetişim yapısını beyan edin.”

STRATEJİ 

“İklim bağlantılı risk ve fırsatların organizasyonun iş, stratejik ve finansal planlaması üzerindeki olası etkilerini beyan edin.”

RİSK YÖNETİMİ 

“Organizasyonun iklim bağlantılı riskleri nasıl tanımladığını, değerlendirdiğini ve yönettiğini beyan edin.”

METRİK & HEDEFLER

“İlgili iklim risk ve fırsatlarının hangi metrik ve hedefler üzerinden değerlendirildiğini ve yönetildiğini beyan edin.”

Görev Gücü ayrıca organizasyon stratejisinin (şoklar karşısındaki) dayanıklılığı ve toparlanabilme gücünün farklı iklim senaryoları (özellikle de Paris Anlaşması hedefleri olan 2°C ve daha altı) üzerinden test edilerek sonuçların beyan edilmesini önermektedir.

Halihazırda farklı çerçeveler üzerinden (örneğin CDP) iklim bağlantılı bilgileri beyan eden organizasyonların Görev Gücü önerileri doğrultusundaki beyanları yine bu çerçeveler üzerinden vermeye başlamaları teşvik edilmektedir.

İklim Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü Nedir?

İklim Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü (kısa adıyla TCFD) şirketlerin gönüllü şekilde gerçekleştirdiği iklim bağlantılı finansal beyanlarına ilişkin öneriler geliştirmek; bunların tutarlı, karşılaştırılabilir, güvenilir, net, verimli ve yatırımcılar, finansörler, sigorta şirketleri vb. kurumlar için anlamlı olması için tavsiyelerde bulunmak amacı ile Finansal İstikrar Kurulu (FSB) tarafından kurulmuştur. TCDF’nin 32 üyesi vardır ve bunlar FSB tarafından sektörleri ve finansal piyasaları temsil edecek şekilde seçilir.

Ayrıntılı bilgi ve resmi raporlar için: fsb-tcfd.org/about/