My immense pleasure to share our new book “10 Stops for Climate Justice” (in Turkish) which consists of 10 short chapters that are hot & central to climate justice discussions particularly in the context of Paris Agreement era.

I co-authored the book with respected colleagues (more than welcome if you take a minute look at their profiles: Dr. Ethemcan TurhanMustafa Ozgur Berke, Cem Iskender Aydin) and the book is published by Ecology Collective Association in the framework of ongoing programmatic efforts focused on climate justice. The 10 stops we choose are as follows:

  1. UNFCCC & Paris Agreement
  2. Historical Responsibility and Ecological Debt
  3. Loss and Damage: Justice in Adaptation
  4. Agriculture and Food Sovereignty
  5. Gender and Climate Justice
  6. Pre-2020 Climate Action and Carbon Budget
  7. Long Term Decarbonisation Plans after the Paris Agreement
  8. Climate Debt and Climate Finance
  9. Energy Democracy
  10. Climate Justice Agenda after COP22

Bonus content (Infographic: from Paris to Marrakech)

(Turkish content below)

Türkiye’nin önemli sivil toplum kuruluşlarından Ekoloji Kolektifi Derneği, “İklim Adaleti Mücadelesi için 10 Durak” adlı kitabı 7 Temmuz 2017 tarihinde yayınladı. Çalışma, Almanya’nın Hamburg kentinde bugün başlayan G20 Liderler Zirvesi’nin önemli başlıklarından biri olan iklim değişikliği tartışmasının adalet boyutunu ele alıyor.

Paris İklim Anlaşması ile beraber geri çevrilemeyecek sonuçları olan iklim etkilerini önlemek için bazı adımlar atılmış olsa da ulusal ve yerel düzeydeki iklim politikaları halen bilimin işaret ettiği hedeflerin çok uzağında. Küresel iklim değişikliği, her geçen gün daha fazla canlının yaşam alanını tehdit ediyor. ABD başkanı Trump’ın Paris Anlaşması’ndan çekilmesiyle ile yeniden gündeme gelen fosil yakıtlı bağımlı ekonomi, bir yandan küresel adaletsizliği tetiklemeye devam ederken diğer bir yandan ise zaman karşı yarışılan iklim krizinin derinleşmesine neden oluyor.

Ekoloji Kolektifi Derneği tarafından yayınlanan “İklim Adaleti Mücadelesi için 10 Durak” adlı çalışma, tartışmanın önemli ayaklarından biri olan iklim adaleti konusuna odaklanıyor. Yoksul kesimler iklim değişikliğinin yaratacağı yıkımdan adaletsiz biçimde en çok etkilenecek olan toplumsal katmanların başında geliyor. Hem ülkeler arası hem de ülke içi eşitsizlikler kendisini gelir seviyesi, toplumsal cinsiyet ve eğitim durumu gibi alanlarda belli ediyor. Ayrıca, düşük karbonlu ekonomiye geçiş sırasında ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin de göz önünde bulundurulması gerekiyor. Kömür gibi fosil yakıt sektöründe istihdam edilen yurttaşların yaşadıkları yerlerde hızlı bir biçimde farklı geçim alanlarına yönlendirilmesi gerekiyor.

Küresel ekonominin neredeyse yüzde 80’ini temsil eden G20 Liderleri bugün Almanya’da bir araya geliyor. Sivil toplum kuruluşları, kent yönetimleri ve özel sektör temsilcileri gibi birçok farklı paydaş, liderlerden adil, etkili ve hızlı dönüşüm için harekete geçmelerini bekliyor. Bu çalışma da, Türkiye’deki iklim için düşük karbonlu toplum tartışmalarına katkı sunmaları planlıyor.

Dr. Ethemcan Turhan, Arif Cem Gündoğan, Cem İskender Aydın ve Mustafa Özgür Berke tarafından hazırlanan “İklim Adaleti Mücadelesi için 10 Durak”, iklim adaleti bakış açısıyla Paris Anlaşması’nı değerlendirerek başlıyor. Kitapta ülkeler arası sorumluluk ve ekolojik borç, kayıp ve zararlar, toplumsal cinsiyet, enerji demokrasisi ve karbon bütçesi gibi kavramlar ve bu kavramların iklim adaleti perspektifinden ele alınıyor.

“İklim Adaleti Mücadelesi için 10 Durak” adlı çalışmaya http://bit.ly/2tPxgB6linkinden ulaşabilirsiniz.

Basın İletişim: Cömert Uygar Erdem, 0536 472 46 17, iletişim@ekolojikolektifi.org

Editöre Notlar:

Çalışmanın tamamına http://bit.ly/2tPxgB6 adresinden ulaşabilirsiniz.

** Ekoloji Kolektifi Kimdir?

Ekoloji Kolektifi 2004 yılında çoğunluğu hukukçu ve sosyal bilimci üyeler tarafından kuruldu. Üniversitelerde oluşmuş ekoloji eksenli topluluklara üye kişiler tarafından kurulan Kolektif, 2007 yılında Dernekleşti.  Ekoloji Kolektifi günümüzde ekolojinin bütünselliği içinde toplum-doğa-emek sorunlarına bütünsel ve programlı olarak eğiliyor.

*** Ekoloji Kolektifi tarafından 2017 yılında yayınlanan çalışmalar

·      Türkiye’de İklim Koruma Davaları ve Hukuki Durum Raporu ‘Mart – Nisan 2017 (Mayıs 2017)

·      Termik Santrallerin Maliyeti – Alternatif Bir Değerlendirme (Mart 2017)

·      Küresel İklim Değişikliği Yükümlülükleri Hakkında Oslo İlkeleri ve Yabancı Mahkeme Kararları (Şubat 2017)

·      Türkiye’de Çevre Düzeni Planlamasında Enerji Politikaları (Kasım 2016)