EKO IQ, Turkey’sScreen Shot 2015-08-03 at 18.27.13 first and foremost green business & life magazine generously published my reflections on the International Scientific Conference “Our Common Future under Climate Change” that took place at UNESCO and UPMC (Paris) in July 2015. This was the largest forum for the scientific community to come together ahead of the 21st UNFCCC Conference of the Parties (COP21).

1 2 4 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please read more (in Turkish) at the EKO IQ Issue 54 (August, 2015):

Ne dersek diyelim, hangi kaynağı referans alırsak alalım, hangi kavra­mı kullanırsak kullanalım, bir denk düşme ve rast gelmeler dizisi söz konusu. Bu da, içine düştüğümüz kaçınılmazlığın bir sonucu olmalı eninde sonunda… Zaten kesişmeler bunla da bitmedi… İklim Değişikliği üzerine çalışan genç akademisyen­lerden Arif Cem Gündoğan, COP 21 öncesi son büyük bilimsel iklim değişikliği konferansı kabul edilen ve yine Paris’te düzenlenen “İklim Değişikliği Altında Ortak Geleceği­miz” (Our Common Future under Climate Change) etkinliğiyle ilgili bir yazısını bizlerle paylaştı. O me­tinde de gözüme en hızlı çarpan, Oslo Üniversitesi Profesörü Karen O’Brien’ın iklim değişikliğinin yal­nızca teknolojik yaklaşımlarla çö­zülemeyecek bir sorun olduğunun; inançlar, değerler ve duyguların öneminin altını çizmesi oldu. (Baris Dogru, Editor, EKO IQ Issue 54, August 2015)

İklim değişikliği konusunda ciddi bir metin yayınlayan Papa Francis’in bilim danışmanlarından olan Potsdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü’nden Hans Joachim Schellnhuber etkileyici konuşmasında “karbon çağının bittiğini” vurguladı. Bu bağlamda Schellnhuber küresel ortalama sıcaklık artışını maksimum 2°C derecede sınırlamamız gerektiğinin altını çizerek ekledi: “Eğer iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden kaçınmak istiyorsak bunun tek yolu karbona dayalı ekonominin acilen küçülerek yok olmasıdır”. Schellnhuber iklim politikaları çerçevesinde adalet konusuna da değinerek, etkilerin ve azaltım önlemlerinin bedelini yoksulların ödememesi üzerinde de uyarılarını dile getirdi.(Arif Cem Gundogan, EKO IQ Issue 54, August 2015)